KDO JSME?

Jsme Centrum Veronica Hostětín. Nezisková organizace, která pomáhá přírodě, krajině a lidem. Součást Českého svazu ochránců přírody Veronica. Působíme v Brně a v Bílých Karpatech, konkrétně v Hostětíně – obci známé svými ekologickými projekty, za které v roce 2020 získal hlavní cenu Energy Globe.

Věnujeme se ochraně klimatu a přírody, přírodním zahradám, ovocnářství, ekologickému vzdělávání dětí i dospělých.

Od roku 2019 sociálně podnikáme, díky finanční podpoře z EU. Provozujeme kavárnu Fér Kaffé Veronica ve Slavičíně a zpracováváme ovoce z místních ekosadů na tradiční produkty, které prodáváme v kavárně i na e-shopu.

Zde si můžete přečíst více o našem projektu.

ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

Myšlenka začít sociálně podnikat nepřišla náhodou. V Hostětíně se staráme o ukázkovou přírodní zahradu a sad starých odrůd ovoce. Sad, ve kterém je na 70 stromů a který postupně obnovujeme, dosazujeme a udržujeme. Po celou dobu jsme řešili, jak co nejlépe využít každoroční úrodu i kde získat prostředky na péči o tento sad.

Zároveň již roky podporujeme místní ekonomiku, místní podnikatele, podílíme se na udílení regionální značky Tradice Bílých Karpat a provozujeme obchůdek s regionálními výrobky.

V podniku, který nese název „Zpracovna ovoce a kavárna Veronica“, spojujeme všechnu naši dosavadní činnost. Pečujeme o sad, podporujeme biodiverzitu (klikněte si na odkaz, ať se dozvíte, jak), zpracováváme úrodu na pečené čaje, povidla, moučníky, sušené ovoce. Podporujeme regionální výrobce a dáváme v kavárně práci místním lidem.

 

Ukázkový sad v Hostětíně,
odkud pochází naše ovoce

Za dvě desítky let, co působíme v Hostětíně, jsme vytvořili ukázkový sad a zahradu, které pomocí naučné stezky a hravých aktivit zapojují veřejnost do procesu přírodního zahradničení, záchrany starých odrůd ovoce a obnovy extenzivních ekologických sadů v krajině.

V zahradě je řada prvků pro podporu biodiverzity – hadník, ještěrkovník, budky pro hnízdění ptáků, čmelákovník, ježkovník, hmyzí domečky, broukoviště, domky pro škvory, budka pro netopýra.

Zahrada, která obklopuje naše Centrum, byla v roce 2013 certifikována jako „Ukázková přírodní zahrada“. Sadem a zahradou vede naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s principy přírodních zahrad. Pro děti máme pracovní listy, které je seznámí se životem v zahradě. Přijeďte se podívat.

ZO ČSOP Veronica se řídí principy environmentálního sociálního podnikání.

 V rámci těchto principů naplňuje:

Společenský prospěch

 • podnik existuje za účelem naplnění společensky prospěšného cíle, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce; tento cíl je formulován v interních dokumentech a naplňován prostřednictvím podnikatelských aktivit

Sociální prospěch

 • integrace osob ze znevýhodněných skupin (především osoby pečující o děti do 10ti let a osoby 55+)
 • podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 % zaměstnanců
 • podnik používá personální a integrační nástroje podporující rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin
 • demokratická struktura řízení podniku
 • zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku

Ekonomický prospěch

 • min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
 • tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku
 • nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
 • alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech
 • zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů

Environmentální prospěch

 • podnik přispívá k řešení konkrétního environmentálního problému a úspěšnost naplňování environmentálního přínosu podnikatelské aktivity je pravidelně hodnocena
 • formulované zásady environmentálně šetrného podnikání
 • podnikatelské aktivity podniku, skrze které podnik naplňuje společensky prospěšní cíl, mají environmentální rozměr
 • zohledňování environmentálních aspektů ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování

Místní prospěch

 • ekonomická lokalizace = místní výroba pro místní spotřebu, podpora místní ekonomiky
 • sociální podnik zaměstnává místní obyvatele
 • spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

a co to znamená konkrétně?

zásady našeho environmentálně šetrného podnikání

 • Provozovatelem kavárny je nezisková organizace Centrum Veronica Hostětín, která vzdělává děti i dospělé v oblasti ochrany přírody a klimatu.
 • Máme ekologický provoz, kupujeme energii z obnovitelných zdrojů, jezdíme elektroautem.
 • Podporujeme pestrost v přírodězpracováváme úrodu z místních sadů, z hostětínské přírodní zahrady.
 • Pečeme vlastní dezerty a moučníky dle tradičních a domácích receptur, z poctivých a kvalitních surovin.
 • Nakoupíte zde i regionální výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat.
 • Židle nám darovali lidé, kteří už je nepotřebují. Zrenovovali jsme je a některé z nich osvěžil drobnou kresbou Rosťa Pospíšil, brněnský grafik, který je i autorem originálního interiéru.
 • Kupujeme výrobky z chráněných dílen, prodáváme benefiční výrobky na podporu handicapovaných.
 • Máme vlastní ovocné produkty – pečené čaje, sušené ovoce, povidla, domácí sušenky aj.
 • Nakupujeme v regionu, podporujeme místní ekonomiku.
 • Jsme tady i pro lidi s handicapem.
 • Spolupracujeme s místními aktéry.